ASL

AthlètePointsCatégoriePoidsTaille
tunDhia Eddine ZoghlamiDhia Eddine Zoghlami0-70180
tunSarra BoulaaresSarra Boulaares0-66170